Ledenvergaderingen

De leden van de vereniging komen in formele setting minimaal 1x per jaar bijeen in de zogenaamde jaarvergadering. Buiten de context van een verkiezingsjaar gebeurt het slechts in uitzonderlijke situaties dat het bestuur extra ledenvergaderingen uitschrijft.In de jaarvergadering wordt er onder andere uitgebreid teruggeblikt op het voorbije jaar en ook vooruitgekeken naar het komende jaar. tevens wordt stilgestaan bij belangrijke feiten zoals jubilea en huldigingen van leden met bijzondere verdiensten.

Zondagochtend themabijeenkomsten

Met enige regelmaat, 3 a 4 keer per jaar, organiseert het bestuur op een zondagochtend een thema-bijeenkomst voor leden en genodigden waarop één of meerdere gastsprekers een lezing houden over een actueel thema. Soms is dit op locatie. Zo werd bijvoorbeeld TBS-kliniek "de Rooyse Wissel" bezocht.

Heb je interesse om eens zo’n zondagochtendbijeenkomst bij te wonen, neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.

Jaarlijkse excursie

In het kader van deskundigheidsbevordering van bestuur, fractie en leden wordt er jaarlijks een excursie opgezet. Zo werden bezoeken gebracht aan de provincie, de regionale politie, streekmuseum en de Venrayse bossen.Op de excursies wordt getracht het nuttige met het aangename te verenigen door  aansluitend een gezellige avond met elkaar te hebben.