Doelstelling:

De Vereniging Samenwerking Venray - opgericht 28 oktober 1977 - is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij en heeft tot doel:

Een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op de ontplooiing van individuen en groepen in de Venrayse samenleving met inachtneming van de continuïteit van de gemeenschap. Samenwerking Venray tracht dit doel te bereiken door middel van:

  • deelname aan college-, raads- en commissiewerk;
  • het betrekken van belangstellenden bij het besturen van de gemeente Venray;
  • het voeren van overleg met personen en organisaties uit de gemeente Venray over gemeentelijke aangelegenheden.

Vereniging:

Samenwerking Venray is een vereniging en heeft dus statuten, leden en een bestuur (zie onder bestuur). Samenwerking Venray is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40164309.

Uitgangspunten:

Samenwerking Venray

  • baseert haar activiteiten op de christelijke beginselen, laat zich daarbij inspireren door het begrip rechtvaardigheid en stelt daarbinnen de mens centraal;
  • staat open voor en streeft naar goede contacten met alle organisaties en instellingen in de Venrayse samenleving;
  • vindt dat zij altijd gelegenheid moet geven tot zinvolle inspraak bij gemeentelijke aangelegenheden;
  • respecteert de opvattingen van en streeft naar een goede verstandhouding met andere partijen in de gemeente.