Doelstelling:

De Vereniging Samenwerking Venray - opgericht 28 oktober 1977 - is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij en heeft tot doel:
Een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op de ontplooiing van individuen en groepen in de Venrayse samenleving met inachtneming van de continuïteit van de gemeenschap.

Samenwerking Venray tracht dit doel te bereiken door middel van:

  • deelname aan raads- en commissiewerk;
  • het betrekken van belangstellenden bij het besturen van de gemeente Venray;
  • het voeren van overleg met personen en organisaties uit de gemeente Venray over gemeentelijke aangelegenheden.

Verkiezingen:

Om deze brede belangenbehartiging op politiek terrein vorm en inhoud te geven schrijven de leden van Samenwerking Venray een verkiezingsprogramma en wordt vanuit het ledenbestand een verkiezingslijst opgesteld waarmee vierjaarlijks aan de gemeenteraadsverkiezingen wordt meegedaan. De in de gemeenteraad gekozen leden vormen gedurende vier jaar de fractie Samenwerking Venray en proberen, bij voorkeur door deel te nemen in een coalitie, zoveel mogelijk van het verkiezingsprogramma te verwezenlijken.