RAADSCOMMISSIES

De raadscommissies ondersteunen de gemeenteraad van Venray. In deze commissies zitten ook niet-raadsleden. Dit zijn vaak mensen met specifieke kennis van bepaalde onderwerpen.

TAKEN RAADSCOMMISSIES

De raadscommissies brengen advies uit aan de gemeenteraad. Ook overleggen de commissies met het college van burgemeester en wethouders. De commissie neemt geen definitieve besluiten. Wel zijn de commissies soms betrokken bij de voorbereiding van projecten en voorstellen. Er zijn drie raadscommissies in Venray:

  • Wonen
  • Werken en Besturen
  • Leven

SAMENSTELLING

Alle raadsleden zijn automatisch commissielid. Daarnaast kunnen de fracties ook niet-raadsleden voordragen als commissielid.
 

AGENDA'S EN VERSLAGEN

In het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Venray staan de agenda's en verslagen van de raadscommissies.