Lijstcommissie

De lijstcommissie bestaat uit de voorzitters van het bestuur en de fractie. Deze kunnen zich eventueel laten bijstaan door een of meer leden die fungeren als klankbord. De lijstcommissie benadert potentiële kandidaten voor de verkiezingslijst en gaat met hen in gesprek over wensen en mogelijkheden.  De ledenvergadering beslist, op voordracht van de lijstcommissie, over de samenstelling en volgorde op de kieslijst.

De lijstcommissie 2018-2022 bestond uit Martin Leenders (fractievoorzitter) en Jos Pijpers (verenigingsvoorzitter). Hub de Bruijn was adviseur van de lijstcommissie.