Verkiezingen

Voorbereidingen voor de verkiezingen:
In de aanloop naar de vierjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen worden uit bestuur, fractie en leden drie commissies gevormd:

Op de volgende pagina’s meer hierover.