De vereniging Samenwerking Venray

Doelstelling: 
De Vereniging Samenwerking Venray - opgericht 28 oktober 1977 - is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij en heeft tot doel:

Een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op de ontplooiing van individuen en groepen in de Venrayse samenleving met inachtneming van de continuïteit van de gemeenschap.
Samenwerking Venray tracht dit doel te bereiken door middel van:

Vereniging:
Samenwerking Venray is een vereniging en heeft dus statuten, leden en een bestuur (zie onder bestuur). Samenwerking Venray is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40164309.

Uitgangspunten:
Samenwerking Venray