Advies van de informateurs

zaterdag 02 april 2022

Afgelopen vrijdag deden de informateurs Walraven en Van Asseldonk verslag van de eerste informatieronde en gaven zij advies over het vervolg. Hun conclusie (samengevat):

"Venray Lokaal, VVD, Samenwerking Venray en D66 zijn aan zet om samen te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen. Drie van de vier partijen hebben winst geboekt bij de verkiezingen en gezamenlijk bezitten zij 17 van de 27 zetels in de Venrayse gemeenteraad. Deze combinatie doet het meest recht aan de stem van de kiezer. SP, PvdA en GroenLinks kunnen vervolgens bezien of zij, als links blok, het akkoord kunnen steunen. Deelname van het CDA aan de coalitie blijkt na een eerste informatieronde niet haalbaar. Daarvoor moet eerst het vertrouwen herstellen."

Het volledige advies kunt u lezen in het document hieronder.