Speerpunten verkiezingsprogramma 2022-2026

dinsdag 15 februari 2022

Veiligheid en handhaving: Een veilige leef-en werkomgeving is een eerste prioriteit, hard aanpakken van overtreders is toegestaan.

Mobiliteit: Een goede infrastructuur is een must voor een economisch gezonde leef- en werkomgeving.

Werk en inkomen: Iedereen die kan werken, moet kunnen werken. Waar nodig krijgt men ondersteuning.

Wonen: Iedereen heeft recht op een veilige, betaalbare en passende woonruimte.

Openbare ruimte: De openbare ruimte is schoon en aantrekkelijk, gemeente en inwoners zorgen hier samen voor.

Samenleving: Samenwerking Venray zet zich in voor een samenleving waarin inclusiviteit een groot goed is. Verschillen tussen mensen mogen geen belemmering zijn voor deelname aan de samenleving

Jeugd en Onderwijs: Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor de ontwikkeling van de sociale kanten en talenten.

Ouderen en Zorg: Zelfredzaamheid is het streven. Ondersteuning waar noodzakelijk.

Milieu: Stimuleren van duurzaamheid en zorgzaam omgaan met ons milieu.

Cultuur, sport en recreatie: Cultuur, sport en recreatie verbindt mensen en maakt de gemeente aantrekkelijk.

Buitengebied en Dorpsontwikkeling: Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid van de gemeente en de inwoners samen.

Centrumontwikkeling: Een compleet aanbod van faciliteiten in het centrum van Venray.

Bestuur en financiën: Daadkracht, integriteit en kwaliteit zijn standaard bij de gemeente Venray.