Algemene beschouwingen 'Samen verder...'

woensdag 13 oktober 2021

Beste inwoners van Venray, College van Burgemeester en Wethouders, collega raadsleden, geïnteresseerden,

Is het nog nodig om aan het begin van deze algemene beschouwingen terug te blikken op de voorbije turbulente periode? De coronapandemie, De Spurkt, het gedwongen vertrek van een wethouder en een andere wethouder die in zijn kielzog haar functie neerlegt? Naar de zeven partijen die samen de schouders eronder gezet hebben in hun Samenwerkingsakkoord? Naar de niet-in-Venrayse stijl-vergadering waarin een nieuwe wethouder werd beëdigd? Om maar eens wat voorbeelden te noemen. Of gaan we gewoon over naar de (politieke) realiteit van dit moment?

In de raad van Venray zijn over en weer harde woorden gevallen, worden wonden gelikt en lijkt de verdeeldheid tussen politieke partijen door het uitvergroten van “hun en wij” groter dan ooit.  In het belang van Venray moeten we wel verder, en verder met elkaar.  Dat is niet met alleen met zeven maar als het aan Samenwerking Venray ligt met alle fracties in de gemeenteraad. Constructief, met open vizier, respectvol voor elkaars mening en standpunt en op inhoud. De Venrayse burgers verlangen dat van ons, en terecht!

Zoals in het logo van onze partij steken wij onze hand uit en nodigen anderen nadrukkelijk uit dat ook te doen. In het belang van Venray. Samen verder…

De volledige tekst van de algemene beschouwingen kunt u lezen via onderstaande link