Lintje voor Theo Mulders en Bernie van Lierop

donderdag 26 april 2018

Theo Mulders, Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Theo Mulders heeft zich met name ingezet voor de dorpsraad. Zijn kennis en kunde kwam specifiek van pas bij de beoordeling en behandeling van woningbouw- en bestemmingsplannen. Tevens schreef hij het complete dorpsontwikkelingsplan, een meer-jaren visie op de toekomst van het dorp Veulen. Hij vertegenwoordigt de dorpsraad Veulen nog steeds in het overkoepelende Dorpsradenoverleg (DRO). Ook bij de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis de Hoefslag heeft Theo meegedacht en de nodige werkzaamheden verricht.
Carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen deed nooit tevergeefs een beroep op Theo. Tot op heden vervult hij nog steeds het penningmeesterschap en verricht hij allerlei hand-en-spandiensten.
De buurt waar Theo woont, ligt hem na aan het hart en daarom heeft hij in 1989 Buurtvereniging ‘t Veulens achterland’ mee opgericht en daar zit hij nog steeds in het bestuur.
Theo heeft zich ook ingezet voor het behoud van het cultureel erfgoed door middel van het mede organiseren van het 5 jaarlijkse evenement ‘Veulens Historie Herleeft’. Hier worden onder andere oude ambachten, oude tractoren en machines en klederdracht tentoongesteld en dit evenement trekt veel bezoekers uit de regio.
Daarnaast was hij als bestuurder actief in het schoolbestuur van de basisschool, in de overkoepelende organisatie van schoolbesturen SKPOV en in de ouderraad van het Raayland College. Naast al deze vrijwilligersactiviteiten vond Theo ook nog tijd om actief te zijn op het politieke vlak. Zo is hij al ruim 18 jaar actief voor de lokale partij Samenwerking Venray, waarvan 16 jaar als raadslid en commissielid.

Bernie van Lierop, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Bernie van Lierop zet zich al jarenlang met hart en ziel in voor het behoud van de eeuwenoude gildegeschiedenis, het behoud van dit cultureel erfgoed en het doorgeven van de tradities aan volgende generaties. Hij doet dit niet alleen op lokaal niveau, maar ook op provinciaal, landelijk en zelfs op Europees niveau. Zo is hij al vanaf 1981 lid en vanaf 2001 voorzitter van de Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan en vanaf 2013 algemeen secretaris van de Oud Limburgse Schutters Federatie (OLS). Hij heeft contacten gelegd met de Limburgse organisatie met de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilde en de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. Om de tradities van de Schutterswereld te behouden en door te geven, stond Bernie mee aan de wieg van het Kinjer OLS. Ook in het Europese verband van het interfederatieve jeugdoverleg is hij een graag geziene gast. Met de Schutterscombinatie Noord Limburg organiseert Bernie van Lierop elk voorjaar vier schietwedstrijden voor tien schutterijen als voorbereiding op het OLS.
Vanaf 2007 is hij redactielid van het Limburgs Schutterstijdschrift. Als correspondent vertegenwoordigt hij de schuttersbond Juliana en de OLS. Ruim 10 jaar lang was hij secretaris, penningmeester en webmaster bij de Schuttersbond Juliana. Hij moest hiermee stoppen, omdat hij benoemd werd als algemeen secretaris OLS.
Naast zijn verdiensten voor het schutterswezen, is Bernie politiek actief voor Samenwerking Venray in verschillende commissies en als raadslid. Naast deze activiteiten heeft Bernie van Lierop zich ingezet voor de Stichting Winterpret Venray, de Nobele Orde der Papegay Antwerpen, de medezeggenschapsraad en ouderraad van basisschool de Vlaswei, voor Jantje Beton, het Sinterklaascomité en carnavalsvereniging De Pielhaan. Eerder ontving Bernie al de hoogste onderscheiding van het OLS ‘Commandeur van de Rode Leeuw’ en ‘Commandeur van de orde van de Papegay Antwerpen’.