Ike Busser niet in nieuw college

zaterdag 24 maart 2018

PERSBERICHT Vereniging Samenwerking Venray - Ike Busser niet in nieuw college

Ike Busser keert niet terug in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging, zo heeft de wethouder laten weten.


Ruim 28 jaar is Ike Busser politiek bestuurlijk actief, waarvan zestien jaar als fractievoorzitter en de afgelopen acht jaar als wethouder. Binnen het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray was hij onder andere verantwoordelijk voor financiën en de gemeentelijke organisatie, organisatieontwikkeling, belastingen, vastgoedbeheer, beleid en beheer van de openbare ruimte en vergunningverlening, toezicht & handhaving en evenementenbeheer.


Ambities
Gedurende zijn periode als wethouder heeft Ike Busser Venray door een financieel moeilijke periode geleid en bezuinigingen gerealiseerd. Tegelijk vond hij ruimte om ambities te bekostigen. Hij is er in geslaagd om ruim onder budget de renovatie van het gemeentehuis te realiseren. Onder zijn leiding werd veel werk neergezet in de openbare ruimte. Grote projecten zijn uitgevoerd en worden nog opgestart, zoals de herinrichting van dorpspleinen en recentelijk de Bomenbuurt.

Samenwerken
Ike Busser was trekker van het Regionaal Mobiliteits Overleg en de beweging Trendsportal.nl die met een toekomstbestendige visie op mobiliteit inmiddels ook op Europees niveau op de kaart staat. Verder was hij grondlegger van de Regionale Uitvoerings Dienst Limburg- Noord.


Tevreden
Niet in de laatste plaats is Ike Busser trots op het glasvezelproject, een voor Venray belangrijk burgerinitiatief dat inmiddels is gestart. Ike Busser blikt tevreden terug op de resultaten. “Ik heb met overgave aan mooie dingen mogen werken en kijk daar met plezier op terug. Maar rond de verkiezingen heb ik de balans opgemaakt. Ik ben altijd met plezier en enthousiasme politiek bestuurlijk actief geweest, waarvan zestien jaar als fractievoorzitter en ruim acht jaar als wethouder. Ik dank iedereen die met mij heeft samengewerkt om al dit moois te realiseren voor de fijne en collegiale manier waarop dat ging. Ook deze mensen mogen trots zijn op hetgeen is neergezet! Ik wens hen allemaal alle goeds. Verder dank ik bestuur, fractie, onze leden en inwoners van Venray voor de genoten steun en het gegeven vertrouwen. Ik zal het vak en al die hardwerkende mensen ongetwijfeld gaan missen.”

Dank
Bestuur en leden, alsook de fractie van Samenwerking Venray zijn Ike Busser zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet en de gedrevenheid waarmee hij zich heeft sterkgemaakt voor de inwoners, de gemeente Venray en de gemeentelijke organisatie. Bestuur en leden van Samenwerking Venray en de leden van de fractie danken hem voor de plezierige samenwerking en wensen hem alle goeds.


Venray, 23 maart 2018

Ike Busser

Martin Leenders, fractievoorzitter

Harry Terhaag, secretaris vereniging Samenwerking Venray