tweede avondopening gemeentehuis

woensdag 05 april 2017

Samenwerking Venray diende tijdens de raadsvergadering van 4 april samen met PP2 - inVENtief en VVD een motie in voor een tweede avondopenstelling van het gemeentehuis. De motie werd aangenomen met steun van de SP.

Uit een door Samenwerking Venray uitgevoerde steekproef bleek dat voor veel producten/diensten de wachttijd voor een afspraak op een avond was opgelopen tot 4 weken of langer. Dat was voor een meerderheid in de gemeenteraad onacceptabel.

De uitkomsten van de steekproef:

Meer dan 4 weken: gehandicapten parkeerplaats, gehandicaptenparkeerkaart, minimaregeling,                                     verhuizing

4 weken: paspoort en id-kaart, centrumpas, uittreksel, legalisatie handtekening, klacht of melding                 openbare ruimte, VOG, bewijs van in leven zijn.

De volledige tekst van de motie luidde als volgt:

 

De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen d.d.  4 april 2017

Constaterende dat;

  • De gemeente Venray dienstverlening aan haar burgers (bedrijven en instellingen) hoog in het vaandel heeft staan
  • Burgers sommige producten/diensten alleen van de gemeente waarin zij wonen kunnen afnemen
  • De afdeling publieksdiensten van de gemeente Venray op dit moment één maal per week een avond openstelling kent tot 20.00 uur
  • Een steekproef uitwijst dat voor veel producten en/of diensten de wachttijd voor een afspraak op een avond oploopt tot 4 weken (of langer)
  • Een dergelijk lange wachttijd niet wenselijk en/of klantvriendelijk is
  • Er klaarblijkelijk veel behoefte is aan een afspraak in de avonduren.
  • Uit navraag bij ambtenaren die behoefte wordt bevestigd

Gehoord de beraadslagingen, gelet op artikel 32 van het RvO;

Roept het college op:

om op zeer korte termijn over te gaan tot een tweede avondopenstelling eventueel in combinatie met een capaciteitsuitbreiding op maandagavond.

Financiële dekking kan mogelijk deels gevonden worden in het verschuiven van personele capaciteit en/of in het verschuiven van openstellingsuren van minder aantrekkelijke uren

en gaat over tot de orde van de dag.