Nieuws van Samenwerking Venray

Op deze pagina vind u een overzicht van nieuwsartikelen die gepubliceerd zijn door de leden, bestuursleden, fractie- en commissieleden van Samenwerking Venray.

Steun "huisarrest"besluit Burgemeester

woensdag 22 februari 2017

Met een gezamenlijke verklaring aan het begin van de raadsvergadering van 21 februari spraken de fracties Samenwerking Venray en VVD hun steun uit aan het adres van burgemeester Gilissen.
Lees verder »

Tijdens de op maandag 13 februari 2017 gehouden algemene ledenvergadering van Samenwerking Venray is Martin Leenders door de leden gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen
Lees verder »

Algemene Beschouwingen

vrijdag 21 oktober 2016

De algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2017 van de fractie Samenwerking Venray
Lees verder »

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week......
Lees verder »

Samenwerkers in raadswerkgroepen

vrijdag 21 oktober 2016

Hieronder een overzicht van de (raads)werkgroepen waarin de fractieleden van Samenwerking Venray participeren
Lees verder »

Garantstelling Glasweb

donderdag 30 juni 2016

Coalitiepartijen Samenwerking Venray en CDA kregen tijdens de raadsvergadering van 28 juni steun van de VVD-fractie bij het besluit om garant te staan voor Glasweb Venray. Met de kleinst mogelijke meerderheid, 14 stemmen voor en 13 tegen, (coalitiepartner D66 steunde het voorstel immers niet) werd het voorstel van het College aangenomen. Samenwerking Venray , CDA en de VVD maken het door dit besluit mogelijk dat Glasweb Venray een 100% dekkend glasvezelnet in Venray kan aanleggen.
Lees verder »

Algemene beschouwing

donderdag 23 juni 2016

Samenwerking Venray gelooft in de kracht van de samenleving. Een samenleving waarin we gezamenlijk de normen en waarden uitdragen waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De overheid heeft tot taak te investeren in die samenleving. "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." (Henry Ford, 1863 -1947). In de politiek staan partijen qua idealen soms lijnrecht tegenover elkaar, terwijl we juist samen één doel willen bereiken. Wij zouden vaker op elkaar moeten bouwen om de eindstreep te halen. Niet het verschil op zoeken, maar samen het verschil maken. Met die woorden begint de fractie Samenwerking Venray de algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2016
Lees verder »

Mede namens de fractievoorzitters van de gemeenteraad geeft de burgemeester de volgende verklaring:
Lees verder »

Na een lange periode van discussie, 2 pilots verder, stemde de gemeenteraad van Venray op dinsdag 17 mei over het nieuwe parkeerbeleid in Venray. Uiteindelijk koos de kleinst mogelijke meerderheid van de gemeenteraad (14 stemmen voor, 13 tegen) voor betaald parkeren achter de slagbomen (parkeergarage Gouden Leeuw, parkeerterreinen Gemeentehuis en Blekersveld) en de invoering van een blauwe zone in het gebied het dichtst bij het winkelcentrum. De invoering van dit systeem kost jaarlijks structureel 1,4 miljoen euro. Teveel geld geld naar het oordeel van onder andere Samenwerking Venray.
Lees verder »

Steun voor Cultura Venray

donderdag 19 mei 2016

Unaniem ging de gemeenteraad van Venray op woensdag 18 mei akkoord met de oprichting van Cultura Venray. Samenwerking Venray raadslid Bernie van Lierop, tevens lid van de regiegroep die heeft meegewerkt aan het tot standkomen van het voorstel, verwoordde het als volgt
Lees verder »