Nieuws van Samenwerking Venray

Op deze pagina vind u een overzicht van nieuwsartikelen die gepubliceerd zijn door de leden, bestuursleden en commissieleden van Samenwerking Venray.

Waarom tegen plan melkfabriek?

woensdag 20 september 2017

In de raadsvergadering van 19 september stemde Samenwerking Venray tegen de verklaring van geen bedenkingen voor de komst van een huisvestingslocatie van 288 arbeidsmigranten op het terrein van de oude Melkfabriek in Leunen. Lees hier het betoog van Samenwerking Venray raadslid Theo Mulders waarom wij tegen het voorstel hebben gestemd.
Lees verder »

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Ledenvergadering van Samenwerking Venray is Peter van der Velden uitgezwaaid als voorzitter van de vereniging Samenwerking Venray
Lees verder »

tweede avondopening gemeentehuis

woensdag 05 april 2017

Samenwerking Venray diende tijdens de raadsvergadering van 4 april samen met PP2 - inVENtief en VVD een motie in voor een tweede avondopenstelling van het gemeentehuis. De motie werd aangenomen met steun van de SP
Lees verder »

Steun "huisarrest"besluit Burgemeester

woensdag 22 februari 2017

Met een gezamenlijke verklaring aan het begin van de raadsvergadering van 21 februari spraken de fracties Samenwerking Venray en VVD hun steun uit aan het adres van burgemeester Gilissen.
Lees verder »

Tijdens de op maandag 13 februari 2017 gehouden algemene ledenvergadering van Samenwerking Venray is Martin Leenders door de leden gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen
Lees verder »

Algemene Beschouwingen

vrijdag 21 oktober 2016

De algemene beschouwingen bij de Programmabegroting 2017 van de fractie Samenwerking Venray
Lees verder »

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat zijn gemiddeld 200 reanimaties per week......
Lees verder »

Samenwerkers in raadswerkgroepen

vrijdag 21 oktober 2016

Hieronder een overzicht van de (raads)werkgroepen waarin de fractieleden van Samenwerking Venray participeren
Lees verder »

Garantstelling Glasweb

donderdag 30 juni 2016

Coalitiepartijen Samenwerking Venray en CDA kregen tijdens de raadsvergadering van 28 juni steun van de VVD-fractie bij het besluit om garant te staan voor Glasweb Venray. Met de kleinst mogelijke meerderheid, 14 stemmen voor en 13 tegen, (coalitiepartner D66 steunde het voorstel immers niet) werd het voorstel van het College aangenomen. Samenwerking Venray , CDA en de VVD maken het door dit besluit mogelijk dat Glasweb Venray een 100% dekkend glasvezelnet in Venray kan aanleggen.
Lees verder »

Algemene beschouwing

donderdag 23 juni 2016

Samenwerking Venray gelooft in de kracht van de samenleving. Een samenleving waarin we gezamenlijk de normen en waarden uitdragen waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De overheid heeft tot taak te investeren in die samenleving. "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." (Henry Ford, 1863 -1947). In de politiek staan partijen qua idealen soms lijnrecht tegenover elkaar, terwijl we juist samen één doel willen bereiken. Wij zouden vaker op elkaar moeten bouwen om de eindstreep te halen. Niet het verschil op zoeken, maar samen het verschil maken. Met die woorden begint de fractie Samenwerking Venray de algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2016
Lees verder »