De kandidatenlijst van Samenwerking Venray

Op 16 maart aanstaande mag u weer stemmen voor de gemeenteraad. Bij een aantal stembureaus in onze gemeente kunt u ook al op 14 en 15 maart terecht. Wij vragen u een keuze te maken voor Samenwerking Venray.

De titel van onze campagne is “Samen kan het anders!”. Want met u wil Samenwerking Venray zich blijven inzetten voor een veilige, gezonde en duurzame omgeving waarin het goed leven, werken, leren en ontspannen is. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, waar ruimte is voor onderlinge verschillen en eigen initiatieven. In de kern, de dorpen én het buitengebied. En daarvoor zoeken wij samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties. Want wij zijn ervan overtuigd dat we alleen samen de dingen kunnen veranderen die ertoe doen voor u als inwoner van de gemeente.

Samenwerking Venray staat klaar om in de komende periode bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen om “Samen kan het anders!’ vorm te geven. Maar daarbij hebben wij u nodig. Uw stem op Samenwerking Venray maakt het mogelijk om daar samen aan te gaan werken. Uw stem kan daarbij daadwerkelijk het verschil maken.

Ik reken graag op uw stem, want “Samen kan het anders”

Martin Leenders, Lijsttrekker Samenwerking Venray (Lijst 5)