Raadscommissies

De gemeenteraad van Venray kent een viertal raadscommissies:

  • stedelijk beheer
  • stedelijke ontwikkeling
  • middelen
  • maatschappelijke diensten

Iedere in de gemeenteraad vertegenwoordigde partij kan twee personen afvaardigen naar een commissie.Daarvoor is door iedere partij een commissiepool gevormd waarin naast de raadsleden ook burgerleden zitting hebben. Afhankelijk van de onderwerpen in de commissies, de pecifieke deskundigheden en interesses van leden uit de pool wordt deelgenomen in een commissie.

Voor meer informatie omtrent de commissies en hun werkgebieden verwijzen wij naar de bestuurlijke informatie op de gemeentelijke website. Daar zijn tevens agenda's en verslagen van de commissievergaderingen te downloaden.

Momenteel wordt door de fracties gesproken over vernieuwende vergadervormen die na de zomer van 2010 ingevoerd moeten gaan worden.