Algemene beschouwing

Samenwerking Venray gelooft in de kracht van de samenleving. Een samenleving waarin we gezamenlijk de normen en waarden uitdragen waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De overheid heeft tot taak te investeren in die samenleving. "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success." (Henry Ford, 1863 -1947). In de politiek staan partijen qua idealen soms lijnrecht tegenover elkaar, terwijl we juist samen één doel willen bereiken. Wij zouden vaker op elkaar moeten bouwen om de eindstreep te halen. Niet het verschil op zoeken, maar samen het verschil maken. Met die woorden begint de fractie Samenwerking Venray de algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2016 Lees verder »

Welkom

De Vereniging Samenwerking Venray is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij en heeft tot doel een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op de ontplooiing van individuen en groepen in de Venrayse samenleving met inachtneming van de continuïteit van de gemeenschap.

Samenwerking Venray tracht dit doel te bereiken door middel van:

  • deelname aan college-, raads- en commissiewerk;
  • het betrekken van belangstellenden bij het besturen van de gemeente Venray;
  • het voeren van overleg met personen en organisaties uit de gemeente Venray over gemeentelijke aangelegenheden.

Uitgangspunten:
Samenwerking Venray

  • baseert haar activiteiten op de christelijke beginselen, laat zich daarbij inspireren door het begrip rechtvaardigheid en stelt daarbinnen de mens centraal;
  • staat open voor en streeft naar goede contacten met alle organisaties en instellingen in de Venrayse samenleving;
  • vindt dat zij altijd gelegenheid moet geven tot zinvolle inspraak bij gemeentelijke aangelegenheden;
  • respecteert de opvattingen van en streeft naar een goede verstandhouding met andere partijen in de gemeente.