Denk mee....

De verkiezingen voor de gemeenteraad komen steeds dichterbij. Op 16 maart 2022 is het zover. Bij Samenwerking Venray horen we graag uw mening. Daarom geven we u de gelegenheid om mee te denken over de onderwerpen waar wij ons de komende jaren voor in moeten zetten; Wat gaat er goed en moeten we behouden? Wat moeten we zeker vermelden in ons programma? Welke aandachtspunten wil u ons meegeven? . Lees verder »

Welkom

De Vereniging Samenwerking Venray is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij en heeft tot doel een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op de ontplooiing van individuen en groepen in de Venrayse samenleving met inachtneming van de continuïteit van de gemeenschap.

Samenwerking Venray tracht dit doel te bereiken door middel van:

  • deelname aan college-, raads- en commissiewerk;
  • het betrekken van belangstellenden bij het besturen van de gemeente Venray;
  • het voeren van overleg met personen en organisaties uit de gemeente Venray over gemeentelijke aangelegenheden.

Uitgangspunten:
Samenwerking Venray

  • baseert haar activiteiten op de christelijke beginselen, laat zich daarbij inspireren door het begrip rechtvaardigheid en stelt daarbinnen de mens centraal;
  • staat open voor en streeft naar goede contacten met alle organisaties en instellingen in de Venrayse samenleving;
  • vindt dat zij altijd gelegenheid moet geven tot zinvolle inspraak bij gemeentelijke aangelegenheden;
  • respecteert de opvattingen van en streeft naar een goede verstandhouding met andere partijen in de gemeente.